สำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข
Green Office Aumnuay

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้มีความน่าอยู่ สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 2/6/2566 13:09:24     ที่มา : สำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7961

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญบุคลากรอาคารอำนวย ยศสุขเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 หัวข้อ
ขอเชิญบุคลากรอาคารอำนวย ยศสุขเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ (one) อบรม "การจัดการมลพิษและของเสีย" สำนักงานสีเขียว ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด และทางออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ลงทะเบียน: https://maejo.link/TkD7(two) อบรม "การจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" สำนักงานสีเขียว ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด และทางออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ลงทะเบียน: https://maejo.link/Dh9F(three)อบรม "ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว" สำนักงานสีเขียว ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด และทางออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ลงทะเบียน: https://maejo.link/C1DI
13 มิถุนายน 2567     |      7
ขอเชิญบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ขอเชิญบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 หัวข้อ คือ1. หัวข้อ "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า"วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ลงทะเบียน: https://maejo.link/R8UG2. หัวข้อ "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า"วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ลงทะเบียน: https://maejo.link/LJ8dโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงค์ลงทะเบียน หรือสแกน QR Code ตามวันเวลาดังกล่าว
26 เมษายน 2567     |      108
ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ได้รับเข้าการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ปี 2566
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ได้รับเข้าการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว โดยมีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสีเขียวศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการหมวด รองประธานคณะกรรมการหมวด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการทั้ง 6 หมวด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน นำโดย นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคณะ ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
20 มีนาคม 2567     |      209